Magnus Lepasalu

Uzņēmējdarbības attīstība

Tiešs, strukturēts un uz procesu orientēts vīrs, kas atbild par attīstību un pārvalda mārketingu. Viņš runā lakoniski un kodolīgi. Viņš ir makšķernieks, kas audzē muskuļus un gribasspēku krosfitā un ziemas laikā peldas jūrā, lai atslābinātos. Viņš labi cep gaļu un nebaksta to ar dakšu gatavošanas laikā. Magnuss vienmēr koncentrējas uz uzvaru. Viņa moto ir: nomēri deviņas reizes, tikai tad nogriez.