Joel Timm

Ģenerāldirektors

Visu priekšnieku priekšnieks. Joelam ir divi traktori, daudz apdarāmu lauksaimniecības darbu. Brīvajos brīžos viņš burā vai ķer zivis, kas dzīvo zem Võrtsjärv ezera ledus. Viņam nav Facebook konta, un viņš nedzer kafiju. Jā, arī tā ir iespējams dzīvot. Nepretenciozs vīrs, kuram pie sirds iet konjaks un visvienkāršākais alus. Joels ir tehnisks speciālists, kuram patīk spēlēt paslēpes uz darba galda. Viņš atrod vajadzīgo dokumentu no jebkuras papīru grēdas, veicot tikai dažas roku kustības. Joels nevienu nepamet likteņa varā. Pirms nopeldēties upē viņš saskaita naksnīgos peldētājus. Pēc peldes viņš tos atkal rūpīgi pārskaita. Viņš vienmēr jums palīdzēs, arī vismuļķīgākajos jautājumos. Taču tad, kad viņš sāk runāt… viņš to patiešām izbauda nesteidzoties. Esiet pacietīgi.