Mērvienību kalkulators - Balti Logistika

NO

UZ

DATUMS

SVARS(KG)

APJOMS(m3)

NOSŪTĪT PIEPRASĪJUMU
Make submission

Igaunija + 372 6056 161    Latvija +371 67009 120    Lietuva +370 5216 4980

Mērvienību kalkulators

Garuma vienîbas
=   
Masas vienîbas
=   
Apjoma vienîbas
=   
Temperatûras vienîbas
=   

Apjomsvara kalkulators

Transporta veids: Auto  Avio

For roadfreight, if goods are on pallets, fill in the pallet information, if not on pallets, information about goods. Please fill in the gross weight in both cases.
Sûtîjuma informâcija
Garums: cm
Platums: cm
Augstums: cm
Bruto svars: kg
Paletizçtas kravas
Paleðu skaits:
Paletes augstums: cm
Paletes platums: cm

Apjomsvara aprçíins ir balstîts uz:
sauszemes pârvadâjumiem 1 m3 = 333 kg.
gaisa kravu pârvadâjumiem 1 m3 = 167 kg.

Sauszemes pârvadâjumos apjomsvars var arî tikt aprçíinâts LDM (loading metres), kur 1 LDM = 1850 kg.
Apjomsvars: kg
Apjoms: m3